Kronikë nga seanca 48-të

image_pdfimage_print

Shkup, 26.12.2019. –Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë miratoi Prokurimin Vjetor të Planifikuar për vitin 2020 të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja e jashtëzakonshme, sipas detyrës zyrtare, Këshilli i Agjencisë inicoi procedurë për heqjen e licencës për transmetim televiziv ndaj TRD TV KISS Zllate SHPKPV Tetovë, për shkak se personi i autorizuar bëri ndalesë në transmetimin e programeve për më shumë se 30 ditë.

Në të njëjtën kohë, Këshilli i Agjencisë miratoi drejtorin e Agjencisë të sjellë Vendim për përmirësimin e nevojave finansiare dhe për të lidhur një kontratë për prokurimin e shërbimeve juridike me një zyrë juridike për nevojat e Agjencisë për audio.

 

 

 

 

 

 Accessibility

Accessibility