Kronikë nga seanca e 2-тë

image_pdfimage_print

Shkup, 28.01.2022 – Këshilli i Agjencisë në seancën e dytë mbajtur më 25.01.2021 shqyrtoi raportet tremujore për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për tremujorin e fundit nga viti 2021.

Në pajtueshmëri me nevojat e Agjencisë, Këshilli i dha miratim drejtorit të Agjencisë të sjellë vendim për pagesën e mjeteve për të mundësuar akses në të dhënat e Sistemit për shpërndarjen e internetit të regjistrit qendror të RMV dhe për zbatimin e prokurimit publik për: shërbime auditimi,shërbim nga Agjencia private për punësim dhe mirëmbajtjen e instalimit spërkatës të zjarrit(nënstacion i thatë,spërkatës dhe pompa) dhe mirëmbajtjen e pajisjeve PP.Accessibility

Accessibility