1

Kronikë nga seanca e 32-të

Shkup, 18.08.2022 –Këshilli i Agjencisë në seancën e djeshme miratoi Vendim për ndërprerjen e procedurës së inicuar për revokimin e licencës për transmetim televiziv të SHTR TV IRIS SHPK Shtip, për shkak të pagesës së plotë të kompensimit vjetore të licenës për transmetim televiziv.