1

Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele

Ligji për ndryshimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga data 6.04.2021

Ligji për ndryshimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga data 16.02.2020

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga data 05.02.2019

Ligji për ndryshimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga data 31.12.2018

Ligji për ndryshimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga data 11.09.2018

Ligji për ndryshimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga data 20.09.2017

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga data 1.08.2016

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga data 5.09.2014

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga data 7.07.2014

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga data 5.03.2014

Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga data 26.12.2013