1

A1 Makedonija (ONE.VIP DOO Shkup)

–  pako përmbledhëse – (përditësuar më 26.05.2023)