Plotësimi I Rendit të ditës për seancën nr.33 – 25.09.2020

image_pdfimage_print

Agjencioni i shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 33-të e caktoi më  25.09.2020 (e premte ), me fillim në ora 14:00 часот, që do të mbahet përmes një video konference.

RENDI I DITËS

 1. Miratim i Propozim -procesverbalit nga seanca e 32-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele , mbajtue më 10.09.2020.
 2. Propozim-vendim për Ribalansin e planit finansiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për 2020.
 3. Propozim për fillimin e procedurës për revokomin e licencës për transmetim televiziv të TV transmetuesit.
 4. Propozim për shqiptimin e një mase për Kompanin IRIS SHPK Shtip për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 i LSHMAAV.
 5. Propozim për shqiptimin e masës Kmpanisë tregtare të transmetuesit TV-KANAL VIS SHPKPV Strumic për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 i LSHMAAV.
 6. Propozim për shqiptim e masës Kompanis tregtare për radio-veprimtari difuzive TV SHUTEL SHPKPV Shkup për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 i LSHMAAV.
 7. Propozim për shqiptimin e masës Kompanis tregtare të ritransmetimit IRIS SHPK Shtip për shkelje të nenit 14 nga Ligji për media.
 8. Propozim për shqiptimin e masës Kompanis tregtare TELEVIZIONI POLLOG SHPKPV Tetovë për shkelje të ligjit 14 nga Ligji për media.
 9. Propozim për shqiptimin e masës Kompanis tregtare të transmetuesit IRIS SHPK Shtip për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 nga LSHMAAV i Rregullores për mbrojtjen e të drejtave të minorenëve.
 10. Propozim-vendim për ndryshimin e stukturës së pronësisë së Radios Fama nga Tetova.
 11. Propozim -vendim për qasjen në sistemin e shpërndarjes në internet të regjistrit qendror të RS Maqedoni.
 12. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility