1

POLITIKA PËR PËRDORIMIN E COOKIES

Çfar lloj të cookies përdorim?

„ Cookies janë skedarë tekstesh të vogla që vendosen dhe ruhen në kompjuterin, celularin tuaj – ose në çdo pajisje tjetër të dizejnuar për të hyrë në internet kur vizitoni një faqe interneti. Në ueb faqe ka vetëm ashtu lloj të cookies që zhduken ë internet shfletuesin, për dallim nga ato që mund të jesin të ruajtura në kumpjuterin tuaj një periudhë të gjatë.

Për çka përdorim „cookies“?

Me ndihmën e këtyre skedarëve Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e ndjek lëvizjen e ndjekësve të ueb faqes dhe mkëtë mënyrë mbledh informacione për ta përmirsuar përvojën e shfrytëzimit dhe ta optimizojë dhe ta çojëë përpara funksionimin e ueb faqes.

Cilat informacione i mledhim?

Gjatë vizitës së ueb faqes, duke marë parasyshë natyren e internetit, mblidhen të dhëna të cilat i evidentojnë shfrytëzueit, por vetë nuk janë të mjaftueshm për të identifikuar një person të caktuar dhe për të përfaqësuar treguesit statistikorë që përdoren për të përmirësuar cilësinë e faqes së internetit. Informacionet e tilla mund të përfshijnë emrin e shfletuesit të internetit, numrin e vizitave, kohën mesatare të shpenzuar në faqe, llojin e pajisjes dhe informacionin teknik për lidhjen e përdorur nga përdoruesi gjatë vizitës në vend, siç është sistemi operativ dhe furnizuesi i Shërbimi i Internetit, IP (Internet Protocol) adresat që janë caktuar nga ISP-të dhe janë të ndryshme për secilin përdorues të internetit dhe informacione të ngjashme.

Cookies (biskotat) në mediat sociale – Mbrojtja e të dhënave personale kur përdorni Facebook

Në ueb faqen tonë të internetit është i integruar komponenta e Facebook. Sa herë që vizitoni ueb faqen tonë, në të cilën është e integruar komponenta e Facebook ( Facebook plug-in ), shfletuesi i internetit i sistemit tuaj të informacionit automatikisht nxitet të dërgojë shfaqje të komponentit përkatës të Facebook. Gjatë këtij procesi teknik, Facebook është i  informuar se cilën faqe interneti keni vizituar. Facebook gjithmonë merr informacion në lidhje me vizitën në faqen tonë të internetit, kur ju jeni identifikuar në Facebook gjatë vizitës në faqen tonë të internetit. Nëse nuk dëshironi që këto informacione të transmetohet në Facebook , dilni nga profili juaj i përdoruesit në Facebook përpara se të vizitoni faqen tonë të internetit. Udhëzimin për mbrojtjen e të dhënave të publikuara nga Facebook janë në dispozicion në https://facebook.com/about/privacy . Ai përmban informacione në lidhje me mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave personale nga ana e Facebook . Përveç kësaj, është shpjeguar se cilat rregullime ofron Facebook për të mbrojtur privatësinë tuaj. Përveç kësaj, janë të disponueshme opsione të ndryshme rregullimesh për të pamundësuar transferimin e të dhënave në Facebook .

Pranimi i kushteve

Përdoruesi në ueb faqe ka mundësi ta pajtohet me shfrytëzimin e cookies ose ta kundërshton të njejtën.  Me shfrytëzimin e cookies shfrytëzuesi pajtohet me dispozitat e kësaj politike për cookie. Shfrytëzimi i juaj në  kontinuitet i ueb faqes duke i ndjekur ndryshimet e kësaj politike do të do të meret parasyshë për pranimin tuaj të ndryshimeve të dhëna.

Përditësuar: mars 2023