Seanaca nr.38 – 29.09.2022

image_pdfimage_print

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 38-të do e mbajti më datë 29.9.2022, me fillim në ora 14:30.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 37-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 29.9.2022.
  2. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës së prokurimit publik për lëndën e mëposhtme të prokurimit publik – mallrat: Energjia elektrike.
  3. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës së furnizim publik për lëndën në vijim  të furnizimit publik – shërbim: studim fizibiliteti për arsyetimin e ngritjes së një centrali fotovoltaik në selinë e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility