Seanca nr.1 – 03.01.2020

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 1-rë e caktoi për 03.01.2020  (premte), me fillim në orën 13:30.

REND I DITËS 

  1. Miratim të Propozim-procesverbalit nga seanca e 48-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ,e mbajtur më 26.12.2019.
  2. Propozim-vendim për shpalljen e konkursit publik për dhënie leje për radiotransmetim në nivel lokal, në rajonin e komunës Kumanovë.
  3. Propozim-vendim për shpalljen e konkursit publik për dhënie licence për qëllime jofitimprurëse të transmetuesit për radiotransmetim në nivel lokal,në rajonin e komunës Tetovë.
  4. Propozim -vendim për shpalljen e një konkursi public për dhënien e lejes për radiotransmetim në nivel lokal në territorin e komunës Dibër.
  5. Propozim -vendim për heqjen e licencës për transmetim televiziv të TRD KISS Zlate SHPKPV Tetovë.
  6. Propozim për dhënien e miratimit për nisjen e një procedure për prokurim publik i pajisjeve të IKTpër nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility