Seanca nr. 1 – 12.01.2021

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 1 e caktoi me datë 12.01.2021 (e martë), me fillim prej ora 14:00, e cila do të mbahet nëpërmjet video konferencës.

RENDI I DITËS

 

  1. Miratim i proces-verbalit nga vazhdimi i dytë i seancës së 46-të të Këshillit të Agjenciaë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 30.12.2020.
  2. Miratim i proces-verbalit nga seanca e 47-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 30.12.2020.
  3. Propozi për shqiptimin e masës praljmërim publik të INEL INTERNACIONAL SHPKNJP Kavadarcdi, përshkak shkeljes së nenit 141 nga LSHMAA dhe propozim informacion nga organi kopetent për të drejtat e autorit dhe të drejtat e ngjajshme, përshkak dyshimit se është bërë ndonjë shkelje.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility