Seanca nr. 10 – 12.04.2021

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 10-të e ka caktuar për me datë 12.04.2021, me fillim prej ora 14:30, e cila u mbajt nëpërmjet konferencës me videolidhje.

RENDI I DITËS

 1. Miratim i propozim-procesverbalit nga seanca e 9-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 25.03.2021.
 2. Shqyrtimi i raporteve tremujore për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovzuele në periudhë nga 01 janari deri më 31 mars 2021.
 3. Propozim-ndryshim i Planit për dedikimin dhe shpërndarjen e kapaciteteve të multipleksit digjital tokësor të operatorit të rrjetit publik të komunikimit elektronik që është i detyruar të transmetojë shërbimet programore të radiodifuzerëve. Nr.01-1268/1 me datë 17.02.2015.
 4. Propozim për shqiptimin e masës për SHTR Televizioni SITEL SHPKNJP për shkeljen e nenit 50 pasragrafi 3 nga LSHMAAV dhe të nenëve 16 dhe 17 nga Rregullorja për mbrojtjen e personave të mitur.
 5. Propozim për shqiptimin e masës për SHTR ALFA SHPKNJP Shkup për shkeljen e nenit 64 paragrafi 1 nga LSHMAAV.
 6. Pozim për shqiptimin e masës për paraljmërim bublik për Kolor Media Plus nga Shkupi për shkeljen e nenit 14 nga Ligji për media.
 7. Propozim-vendim për ndrimin e strukturës pronësore për SHTR KTV SHPKNJP Kavadarci.
 8. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore për SHTR Radio Zora SHPKNJP Kërçovë.
 9. Propozim për fshirjen nga regjistri i radiodifzerëve të Shoqëris tregtare radiodifuzive ALBANA PLUS SHPKNJP – Kumanovë.
 10. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e procedurës për prokurim publik për lëndën në vijim- mall: Mjete për higjienë.
 11. Propozim për dhënien e miratimit për relizimin e procedurës për prokurim publik për lëndën në vijim – mall: Energji elektrike
 12.  Propozim për dhënien e miratimit për relizimin e procedurës për prokurim publik për lëndën në vijim – Shërbim: Shtypje me qira.
 13. Propozim për dhënien e miratimit për relizimin e procedurës për prokurim publik për lëndën në vijim – Shërbim: Përditësimi i certifikatës ISO 9001:2015 standard për  menaxhimin e kualitetit.
 14. Të ndrshme.


Accessibility

Accessibility