Seanca nr. 14 – 21.05.2021

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 14-të e ka caktuar për me datë 21.05.2021 (e premte), me fillim prej ora 10:00, e cila do të mbahet nëpërmjet konferences me video lidhje.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i procesverbalit nga seanca e t-të publike e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me 18.05.2021.
  2. Miratim i propozim-procesverbalit nga seanca e 13-të e Këshillit të Agjencisë e mbajtur me datë 18.05.2021.
  3. Rishikim i draft-ndryshimit të Planit për qëllimin dhe shpërndarjen e kapaciteteve të multipleksit tokësor digjital të operatorit të rrjetit publik të komunikimit elektronik i cili ka detyrimin të transmetojë shërbimet programore të transmetuesve nr. 01-1268 / 1 nga 17.02.2015 .
  4. Propozim për shqiptimin e masës-paraljmërim publik për ANTIQ MEDIA nga Shkupi për shkeljen e nenit 14 nga Ligji për media.
  5. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e prokurimit publik-mall: Studim për mundësitë e futjes së radios digjitale.
  6. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e prokurimit publik-mall: Analizë për mundësitë e futjes së DVB-T2.
  7. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e prokurimit publik – shërbim: Përpunimi i ueb faqe së re –  mediumskapismenost.mk.
  8. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e prokurimit publik – shërbim: Mirëmbajtja e modulit shtesë të zgjidhjes ekzistuese të aplikimit “Sistemi për regjistrin elektronik të rrjeteve të komunikimit publik”
  9. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility