Seanca nr.2 – 13.01.2020

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 2-të e caktoi për 13.01.2020  (e hënë), me fillim në orën 15:15.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Projekt-proçesverbalit nga vazhdimi i seancës të  48-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 03.01.2020.
  2. Miratimin e Propozim-procesverbalit nga seanca e 1-rë e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 03.01.2020.
  3. Propozim-vendim për fshirjen nga regjistri i transmetuesve e TRD TV KISS, Zlate SHPKPV Tetovë.
  4. Propozim për fillimin e procedures për revokomin e licencës për radiotransmetim.
  5. Propozim -vendim për refuzimin e një kërkese me shkrim nga një palëe interesuar për marrjen e një vendimi për shpalljen e konkursit publik për dhënie licence për radiotransmetim në rajonin e komunës Tetovë.
  6. Të ndryshne


Accessibility

Accessibility