Seanca nr. 24-01.09.2021

image_pdfimage_print

Agjencia për  shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 24-të e ka caktuar për me datë 01.09.2021, me fillim prej ora 14:00, e cila do të mbahet nëpërmjet lidhjes me video konferencë.

RENDI I DITËS

 

  1. Miratim i Propozim-proçesverbabit nga seanca 23-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur 24.08.2021.
  2. Projekt –udhëzim për reklamimin e paguar politik për Zgjedhjet lokale 2021.
  3. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj TRD SITELL TELEVIZIONI SHPKPV Shkup për shkelje të nenit 92 paragrafi 3 nga LSHMAAV.
  4. Propozim për dhënien e miratimit për inicimin e procedurës prokurim publik-shërbime: Mirëmbajtjen e sistemit hardver për monitorimin në radio dhe serviseve TV dhe mbikëqyrjen e OJEKM.
  5. Propozim për dhënien e miratimit për inicimin e procedurës për prokurim publik – shërbime: Shërbime hidraulike dhe elektrike.
  6. Ankes në Këshillin e Agjencisë nga një punonjës i Shërbimit profesional të Agjencisë.
  7. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility