Seanca nr. 30-25.10.2021

image_pdfimage_print

Agjencia për  shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 30-të e ka caktuar për me datë 25.10.2021, me fillim prej ora 13:00, e cila do të mbahet nëpërmjet lidhjes me video konferencë.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 29-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 08.10.2021.
  2. Shqyrtim i raporteve tremujore për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën nga 01 qershor deri më 30 shtator 2021.
  3. Propozim-rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën e shfrytëzimit, drejtimit dhe mirëmbajtjen e veturave zyrtare të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
  4.  Propozim për dhënien e miratimit për nisjen e procedurës për prokurim publik – lënda Transferim i të dhënave nga lokacionet e largëta.
  5.  Propozim për dhënien e miratimit për nisjen e procedurës për prokurim publik – lënda: Shërbime të shtypëshkronjës.
  6. Propozim për dhënien e miratimit për nisjen e procedurës për prokurim publik – lënda: Shikime sistematike.
  7. Propozim për miratimin e mjeteve financiare për rinovimin e 2 (dy) qasjeve të përdoruesve në bazën elektronike të të dhënave të rregulloreve në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, me Propozim-Vendim.
  8. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility