Seanca nr.35 – 16.09.2022

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbmime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 35-të e mbajti më 16.09.2022 (e premte), me fillim prej ora 14:00, nëpërmjet lidhjes me videkonferncës.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 34-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 6.9.2022 година.
  2. Propozim-vendim për rritjen e planit financiar të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2022.
  3. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive КОMPANI 21-М SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 14 nga Ligji për media.
  4. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive КОМPANI 21-М SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafi (3) nga LSHMAAV.
  5. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive КОМPANI 21-М SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 53 paragrafi (2) të LSHMAAV.
  6. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive ТV SHENJA SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 98 paragrafi (2 ) të LSHMAAV.
  7. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik për lëndën furnizim publik-shërbim: Shërbime hidraulike dhe elektrike.
  8. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility