Seanca nr.4 – 24.01.2020

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 4-të e caktoi më 24.01.2020  (e premte), me fillim në orën 15:15.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 3-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizurele ,mbajtur më 15.01.2020.
  2. Shqyrtimi i raporteve tremujore për punën e Agjencisë së shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën nga 01 tetor deri më 31 dhjetor 2019.
  3. Propozim për fillimin e procedurës për heqjen e licencës për radiotransmetim.
  4. Propozim për përfundimin e procedurës së filluar për evokimin e licencës për radiotransmetim.
  5. Propozim- konkluzion mbi afatet dhe rendin e vendosjes së masave për implementimin e nenit 23 të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
  6. Propozimi për vendosjen e një mase qortim public në televizionin e Parë të shërbimit programor MRT për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 i Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
  7. Propozim për vendosjen e masës qortim publik në Televizionin e pare të shërbimin programor MRT për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 i Ligjit të agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe neni 22 paragrafi 2 e Rregullores për mbrojtjen e të drejtave të minorenëve.
  8. Propozim për dhënien e miratimit për marrjen e një procedure për prokurim publik; Të dhëna për shtrirjen e radio stacioneve dhe shikueshmëria totale e stacioneve televizive.
  9. Propozim për dhënien e miratimit për zhvillimin e një procedure prokurim public – Servisimi i aparateve për kafe në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
  10. Të ndryshne


Accessibility

Accessibility