Seanca nr.6 – 21.02.2022

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 6-të e mbajti me datë 21.02.2022  (e hënë), me fillim prej ora 14:00, nëpërmjet konferences me video lidhje.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim – procesverbalit nga seanca e 5-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 09.02.2022
  2. Propozim për shqiptimin e masës ndaj TV Alfa për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 nga LSHMAAV dhe neneve 16 dhe 17 i Rregullores për mbrojtjen e minorenëve.
  3. Propozim- vendim për ndërprerjen e procedurës për konstatimin e egzistimit të koncentrimit mediatik të palejuar tek SHTR SITI TELEVIZIONI SHPKPV nga Shkupi.
  4. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik për lëndën në vijim për furnizim publik – shërbime: Studim për përcaktimin e justifikimit për publikim të konkursit publik për dhënien e licencës për transmetim televiziv.
  5. Propzim për dhënien e miratimit për zbatimin e një procedure për furnizim publik për lëndën në vijim për furnizim publik-shërbime: Shërbime të sigurimeve financiare.
  6. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e një procedure për furnizim publik për lëndën në vijim për furnizim publik-shërbime: Bileta fluturimi
  7. Propzim për dhënien e miratimit për zbatimin e një procedure për furnizim publik për lëndën në vijim për furnizim publik-shërbime: Dhënia me qira e hapsirës për publikimin e njoftimeve në gazeta ditore.
  8. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility