Seanca nr 6 – 31.01.2020

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 6-të e caktoi më 31.01.2020  (e premte), me fillimnë ora12:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 2-të e Këshillit të agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele,mbajtur më 24.01.2020.
  2. Miratimi i propozim-procesverbalit nga seanca e 5-të e Këshillit të agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele,mbajtur më 27.01.2020.
  3. Propozim për dhënien e miratimit për plotësimin e planit vjetor për prokurim publik për 2020 i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele,nr.05-5616/1 nga 27.12.2019.
  4. Propozim për dhënien e miretimit për zhvillimin e një procedure për prokurimpublik shërbimi i blerjes; bileta avioni.
  5. Propozim për dhënien e miratimit për zhvillimin e një procedure për shërbimin e prokurimit publik të Agjencisë për punësime të përkohëshme.
  6. Propozim për dhënien e miratimit për zhvillimin e një procedure për prokurim publik; shërbime financiare të siguruara.
  7. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility