Seanca nr.7 – 07.02.2020

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 7-të e caktoi më 07.02.2020  (e premte),me fillim në ora 13:30.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i pare i seancës së 5-të i Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbajtur më 31.01.2020.
  2. Miratimi i Propozim- procesverbalit nga seanca e 6-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbajtur më 31.01.2020.
  3. Propozim për ndërprerjen e procedurës së filluar për revokimin e licencës për radiotransmetim.
  4. Propozim-vendim për miratimin e Raportit dhe Listave të Regjistrimit nga inventari i kryer i pasurive,obligimeve dhe kërkesave të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2019.
  5. Propozim për dhënien e miratimit për kryerjen e një procedure të prokurimit publik; Përshtatës dhe parandalues për mirëmbajtjen e aplikacioneve softuerike nga sistemi i monitorimit dhe sistemim operativ.
  6. Propozim për dhënien e miratimit për zhvillimin e një procedure të prokurimit publik; shërbime të audimit.
  7. Propozim për dhënien e miratimit për zhvillimin e një procedure prokurim publik; shërbime hotelierike кетеринг услуги.
  8. Propozim për dhënien e miratimit për zhvillimin e një procedure për prokurim publik; dhënia me qira e hapësirës për bërjen e reklamave në gazetën ditore.
  9. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility