1

Seancë publike nr.1 – 13.01.2020

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 1-rë e caktoi për13.01.2020  (e hënë), me fillim në orën 15:00.

REND I DITËS

  1. Shpjegim nga Kompania e transmetimit TV KISS,Zlate SHPKPV Tetovë në lidhje me procedurën për fshirjen nga regjistri i transmetuesit.
  2. Të ndryshme.