1

Seancë publike nr.2 – 24.01.2020

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 2-të e caktoi më 24.01.2020  (e premte), me fillim në orën 15:00

RENDI I DITËS

  1. Shpjegim nga Kompania komerciale e transmetimit KAPITOL FM SHPKPV Shkup për veprimin e medias në lidhje me procedurën e inicuar për heqjen e licencës.
  2. Të ndryshme.