Senaca nr.7-01.03.2021

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike aduio dhe aduiovizuele seancën e 7-të e caktoi për me datë 01.03.2021 (e hën) me fillim prej ora 14:00 e cila do të mbahet nëpërmjet konferences me video lidhje.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i process-verbalit nga vazhdimi i parë i seancës së 5-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 24.02.2021.
  2. Miratim i Propozim proces-verbalit nga seanca e 6-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 24.02.2021.
  3. Propozim-vendim për mënyrën e realizimit të Vendimit për miratimin e mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2021, nr.40-2664/1 me datë 24.02.2021.
  4. Propozime për ndërprerjen e procedurave të filluara për marjen e lejes për TV dhe Radio transmetim.
  1. Propozim për miratimin e formularëve të rinjë në lidhje me obligimet nga neni 15 paragrafi 5 nga Ligji për mediume.
  1. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility