1

Senaca publike nr. 9 – 10.12.2020

Agjencia ppër shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën publike nr. 9 e caktoi për me datë 10.12.2020 (e ejte)me fillim prej ora 17:00 e cila u mbajt nëpërmjet video konferencës

RENDI I DITËS

 

  1. Sqarim nga Shoqëria tregtare radiodifuzive TV-ANISA SHPKNJP fsh.Pllasnicë-Pllasnicë për veprimin e mediumit në lidhje me ngritjen e procedurës për marjen e lejes.
  2. Të ndryshme.