1

Vendime/akte nga seanca nr. 4 me datë 23.07.2014

pdfPlan vjetor për realizimin e mbikqyrjes administrative

pdf Plan vjetor për realizimin e mbikqyrjes së programore (monitorim) 

pdfMetodologjia për realizimin e mbikqyrjes programore (monitorim)

Vendim për ndërprerjen e procëdurës së nisur për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive:

pdfVendim për ndërprerjen e procedurës së nisur për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të RA “ENERGY RADIO” eksport-import Strugë.

pdfVendim për ndërprerjen e procedurës së nisur për marrjen së lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të  RA “DI-XHEJ” Strug.

pdfVendim për ndërprerjen e procedurës së nisur për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive RA “HOME RADIO” Shkup.

pdfVendim për ndërprerjen e procedurës së nisur për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të TV “KALTRINA” Strugë.