1

Vendime/akte nga seanca nr. 6 me datë 04.02.2014

Vërtetim për pakot e regjistruara:

 

pdfVërtetim për pakon e regjistruar nr. 1 SHTR – VINSAT KABEL Vinisë 

pdfVërtetim për pakon e regjistruar nr.  27 Shoqëria për telekomunikim inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime  BLIZU MEDIA END BRAUDBEND Shkup

pdfVërtetim për pakon e regjistruar nr. 13  SHTR – operator i rrjetit kabllor INFEL KTV Ohër

pdfVërtetim për pakon e regjistruar nr. 8 Shoqëria për telekomunikim PET NET Gjevgjeli 

pdfVërtetim për pakon e regjistruar nr. 51 Telekomi Maqedonas SHA – Shkup

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos nr. 27 SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip