1

Магазин „Живот на дланка“

2015 година

Извештај од спроведен надзор/мерка опомена 

Заштита на изворот на информации

– Контролен административен надзор Живот на дланка (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 06.04.2015

  • Решение за мерка опомена Живот на дланка (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 09.04.2015