Повик за доставување забелешки по НAЦРТ – БАРАЊЕТО за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс…

Скопје, 10.03.2014г – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 14-та седница одржана на 10 март 2014 година го усвои НAЦРТ – БАРАЊЕТО за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс.

Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 7 (седум) дена да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје.

НAЦРТ – БАРАЊЕТО за доделување на дозволабез објавување на јавен конкурс можете да го преземете тука.Accessibility

Accessibility