Thirje për dorëzimin e vërejtjeve pas Draft – Kërkesës për ndarjen e lejeve pa publikimin e konkursit publik

SHKUP, 10.03.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e 14-të e mbajtur më 10 mars 2014 e miratoi Draft kërkesën për ndarjen e lejeve pa publikimin e konkursit publik.

Agjencia i thir të gjithë palët e interesuara që në afat prej 7 (shtatë) ditëve ti dërgojnë vërejtjet pas dokumenteve të përmenduara, në adresën në vazhdim: contact@avmu.mk ose me postë në adresë të Agjencisë: bul.”VMRO” nr. 3, Shkup.

Draft kërkesën për ndarjen e leveve pa publikimin e konkursit publik mund ta merrni këtu.Accessibility

Accessibility