Kronikë nga mbledhja publike e 48-të e KRD: Gjinitë në programet televizive

Shkup (24  tetor) – Këshilli i Radiodifuzionit, në mbledhjen e sotshme (mbledhje publike), i miratoi raportet nga :

–   Analiza e mënyrës së shfaqjes dhe përfaqësimit të burrave dhe grave në konceptet dhe përmbajtjet e programore dhe

–  Analizën e çështjeve gjinore në konceptet dhe përmbajtjet programore  të mjeteve për informim publik.

Të dy  analizat janë  obligime që dalin nga  neni 17-të të Ligjit për Mundësi të barabartë të Grave dhe Burrave, a mbështetën në dy Ekzemplarë të ndryshëm nga emisione televizive dhe me ndihmën e  dy instrumenteve të ndryshme ( pyetësorëve) të  cilët u shfrytëzuan për analizë të përmbajtjes dhe për analizë diskursive.

Ekzemplarët përmbanin lajme, emisione informative dhe argëtuese, të emituar gjatë muajit maj te vitit 2012 në televizionet tokësore kombëtare : MTV 1 dhe MTV 2 nga servisi publik dhe TV Alsat –M, TV Kanal 5, TV Sitel, dhe TV Telma.

Në pajtim me detyrimet ligjore, Këshilli do ta dorgojë analizën Kuvendi të Republikës së Maqedonisë.Accessibility

Accessibility