26.02.2010г. СРД: Македонија во 2011 година ќе биде домаќин на состанокот на Европската платформа на регулаторни тела…

СКОПЈЕ, 26 февруари 2010 – Советот за радиодифузија на Република Македонија (СРД) ќе биде домаќин на состанокот на Европската платформа на регулаторни тела (ЕПРА) од областа на електронските медиуми пролетта, 2011 година. Оваа одлука ја донесе Извршниот одбор на ЕПРА по разгледувањето на апликациите за организирање на овој состанок, што ги доставија регулаторните тела од повеќе европски земји.[…]

17.02.2010г. СРД го засилува мониторингот на интерактивните телевизиски квизови со посебна телефонска тарифа заради минимизирање на опасноста од можни измами….

СКОПЈЕ, 17 февруари 2010 – Поради постојаните поплаки од граѓаните во однос на телевизиските интерактивни квизови, коишто вклучуваат и телефонски услуги со посебна тарифа, Советот за радиодифузија (СРД) им упати укажување на телевизиските станици да ги почитуваат законските и подзаконските акти што ги регулираат овие медиумски содржини заради минимизирање на опасноста од можни измами.[…]

15.02.2010г. Битолскиот Универзитет Св. Климент Охридски доби студентско радио….

СКОПЈЕ, 15 февруари – Со одлуката на СРД да додели дозвола за локално непрофитно студентско радио во Битола, студентите од Универзитетот Св. Климент Охридски добиваат можност за подобрено информирање за настаните, што се случуваат во кампусот на овој универзитет.[…]

11.02.2010г. Новиот француски амбасадор го посети Советот за радиодифузија и најави продолжување на добрата соработка…..

СКОПЈЕ, 11 февруари, 2010 – Унапредувањето на взаемната соработка и одржувањето на високо ниво на комуникација беа во фокусот на денешниот состанокот одржан, меѓу претседателот на Советот за радиодифузија, Зоран Стефаноски и новиот амбасадор на Франција во Македонија, Жан-Клод Шлумберже.

[…]

17.09.2009 The Broadcasting Council will initiate a misdemeanour procedure against Sitel Television for endangering the minor audience

17 September 2009, Skopje – On its last session, the Broadcasting Council of the Republic of Macedonia (BC) has decided to initiate a misdemeanour procedure against Sitel Television due to the broadcasting of an interview with an abused minor and the description of explicit scenes of violence as well as an undignified representation of the victim which might have a negative influence on the audience that is consisted of minors.
[…]Accessibility

Accessibility