24.11.2010 BC strengthens the cooperation with the Slovenian partners

24.11.2010, SKOPJE – Promotion of the digitalization of the media, informing about the activities of making new Law for Audio-Visual media services, copyright protection and cooperation between Macedonia and Slovenia in the area of the media were in the focus of the discussion between the President of the Broadcasting Council (BC), Zoran Stefanoski and the Slovenian Ambassador, Alan Bergant.

[…]

28.09.2010г. Советот за радиодифузија им укажа на медиумите да внимаваат на заштитата на децата и на човековото достоинство во политичкото рекламирање…

СКОПЈЕ, 28.09.2010 – Советот за радиодифузија (СРД) од спроведениот мониторинг на телевизиските програми констатираше, дека во последно време на повеќе телевизии постојано се емитува платено политичко рекламирање.[…]Accessibility

Accessibility