Контролен административен надзор врз магазинот „Штипски глас“

Скопје, 15.02.2018г. – Агенцијата спроведе контролен административен надзор врз ИВ-АН ПРИНТ 16 издавач на магазинот „Штипски глас“, со цел да констатира дали овој печатен медиум постапил по решението за преземање мерка-опомена, упатено заради неисполнување на обврската за објавување на податоци за седиште, уредништво, печатница, тираж и датум на печатење или препечатување.

Со надзорот е констатирано дека во целост е постапено по решението кое претходно беше упатено од Агенцијата.

Извештајот може да се преземе на следниот линк