image_pdfimage_print

Денови на медиумска писменост 2020

Од 26 октомври до 2 ноември 2020 година, ќе се одржи второто издание на Деновите на медиумската писменост организирани од Мрежата за медиумската писменост. Во текот на ДМП 2020, сите заинтересирани граѓани ќе имаат можност да се вклучат во активностите предвидени со овогодишната програма, кои вклучуваат: работилници, дебати, вебинари и други он-лајн настани фокусирани на различни аспекти од медиумската писменост. Поради присутната Ковид-19 пандемија, настаните од ДМП 2020 ќе бидат целосно организирани и спроведени на Интернет, следејќи го примерот на Глобалната недела на медиумска и информациска писменост на УНЕСКО (24 до 31 октомври). (ПРОГРАМА ЗА ДМП 2020). Повеќе информации во банерот.

 

        Сите материјали поврзни со изборното медиумско претставување се достапни во банерот Избори 2020

 

 

Повеќе информации можат да се погледнат во банерот Јавен состанок.

Вонреден административен надзор врз радио ПРО-ФМ

image_pdfimage_print

Скопје, 28 октомври 2020 – За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, вонреден административен надзор е извршен врз радио ПРО-ФМ од Гостивар

Вонреден административен надзор врз радио Бум и радио КАПИТОЛ ФМ

image_pdfimage_print

Скопје, 27 октомври 2020 – За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, вонреден административен надзор е извршен врз радио КАПИТОЛ ФМ од Скопје и радио БУМ од Куманово.

Две мерки јавна опомена за операторот Тотал ТВ

image_pdfimage_print

Скопје, 26.10.2020 – Врз основа на констатации од редовен програмски надзор, каде се констатирани прекршувања на член 141 став 13 од ЗААВМУ, реемитување на програмски сервис кој не е опфатен со потврда за регистрација на програмски сервиси издадена од АВМУ и член 143 став 5 од ЗААВМУ, во својот програмски пакет ги нема обезбедено програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис „МРТ 2“, „МРТ 3“, „МРТ 4“ и „МРТ 5“, Советот на Агенцијата на 38-та седница одржана на 21 октомври изрече две мерки јавни опомена за операторот Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје.

Вонреден административен надзор врз 5 радиодифузери

image_pdfimage_print

Скопје, 26 октомври 2020 – За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, вонреден административен надзор е извршен врз ТВ Дибра, Еко радио, Радио Акорд, Радио Модеа и Скај Радио Плус.

Вонреден административен надзор врз Радио 102ка-ФМ

image_pdfimage_print

Скопје, 20 октомври 2020 – Врз радиото 102ка-ФМ од Струга, извршен е вонреден административен надзор за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.

Мапа на сајтот

Accessibility