image_pdfimage_print

На 29 септември Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  го одржа третиот јавен состанок за 2022 година.

Повеќе информации за настанот во банерот „Јавен состанок“

Контролен програмски и административен надзор врз ТВ 21-М и ТВ Алсат – М

image_pdfimage_print

Скопје, 30 ноември 2022 година – Агенцијата изврши контролен административен надзор врз ТВ Компани 21-М од Скопје и контролен програмски надзор врз ТВ Алсат – М од Скопје за да утврди дали радиодифузерите постапиле по упатените Решенија за преземање меркa јавна опомена

Редовен административен надзор врз Кочани ЛД, ТВ Ускана Медиа, ТВ Калтрина, ТВ Протел и ТВ Спектра

image_pdfimage_print

Скопје, 30 ноември 2022г. – За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и обврските за идентификација на радиодифузер, редовен административен надзор е извршен врз телевизиите Кочани ЛД, ТВ Ускана Медиа, ТВ Калтрина, ТВ Протел и ТВ Спектра

Редовен програмски надзор врз ТВ Калтрина, ТВ Кочани, ТВ Протел, ТВ Спектра и ТВ Ускана Медиа

image_pdfimage_print

Скопје, 30 ноември 2022г. – Редовен програмски надзор за почитувањето на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 6 часа програма на телевизијата и дневно емтитување најмалку 30% изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела редовен програмски надзор е извршен врз ТВ Калтрина, ТВ Кочани, ТВ Протел, ТВ Спектра и ТВ Ускана Медиа.

Изречени мерка јавна опомена за ТВ Дибра и ТВ Канал Феста

image_pdfimage_print

Скопје, 29 ноември 2022 – Советот на Агенцијата на 43-та седница одржана на 28 ноември 2022 година врз основа на констатации од извршен надзор, донесе шест решенија за изрекување мерка јавна опомена за ТВ Дибра и ТВ Канал Феста

Редовен програмски надзор врз давателот на АВМУ по барање Свод Мастер

image_pdfimage_print

Скопје, 29 ноември 2022 – За обврските коишто се однесуваат на пренесување на кинематографски дела, заштита на малолетните лица и промоција на производство и пристап до европски дела, извршен е редовен програмски надзор врз давателот на АВМУ по барање Свод Мастер

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility