image_pdfimage_print

На 20 август 2022 година ќе се одржат Локални избори за градоначалник на Општина Маврово и Ростуше, Центар Жупа и Совет на Општина Тетово.

Сите материјали поврзани со мониторингот на изборното медиумско претставување се достапни во банерот „Локални избори 20 август 2022“.

Редовен програмски надзор врз ТВ Клан Мацедониа, ТВ Компани 21-М, ТВ Шења и ТВ Сонце

image_pdfimage_print

Скопје, 15 август 2022г. – За обврските за употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата и дневно емитување најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудио или аудиовизуелни дела, редовен програмски надзор е извршен врз ТВ Клан Мацедониа, ТВ Компани 21-М, ТВ Шења и ТВ Сонце.

Контролен административен надзор врз радио Плус Форте

image_pdfimage_print

Скопје, 15 август 2022 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши контролен административен надзор врз радиото Плус Форте за да утврди дали радиодифузерот постапил по изречената мерка јавна опомена, упатена поради необјавување на податоците за сопственичка структура, уредништво и извори на финансирање во претходната година, по втор пат оваа година, односно најдоцна до 30 јуни 2022 година.

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility