image_pdfimage_print

На 25 декември, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги преку видео конференциска врска го одржa последниот јавен состанок за 2020 година.

Повеќе информации во банерот Јавен состанок.

 

        Сите материјали поврзни со изборното медиумско претставување се достапни во банерот Избори 2020

 

 

Повеќе информации можат да се погледнат во банерот Јавен состанок.

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици

image_pdfimage_print

Скопје, 15.01.2021г. – За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше изработен Годишен извештај за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици во 2020 година и посебен извештај само за четвртиот квартал од 2020 година

Изречена мерка јавна опомена за Инел Интернационал

image_pdfimage_print

Скопје, 13.01.2021 година  Советот на Агенцијата на 1-та седница одржана на 12 јануари 2021 година, врз основа на констатации од извршен надзор каде е утврдено реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата

Вонреден програмски надзор врз операторот Скрембл

image_pdfimage_print

Скопје, 11 јануари 2021г. – Врз операторот Скрембл од Ново Село, извршен е вонреден програмски надзор за да се утврди дали ги реемитуваа програмските сервиси коишто беа регистрирани во Агенцијата врз основа на Генералниот лиценциран договор (2017-2019) склучен помеѓу имателите на права, ЗАМП и операторите, а чија важност беше заклучно со 31.12.2020 година

Вонреден програмски надзор врз операторите Мултимедија Нетворк Л и Теленет Ком

image_pdfimage_print

Скопје, 8 јануари 2021г. – Врз операторите Мултимедија Нетворк Л од Гостивар и Теленет Ком од Тетово, извршен е вонреден програмски надзор за да се утврди дали ги реемитуваат програмските сервиси коишто беа регистрирани во Агенцијата врз основа на Генералниот лиценциран договор (2017-2019) склучен помеѓу имателите на права, ЗАМП и операторите, а чија важност беше заклучно со 31.12.2020 година.

Вонреден програмски надзор врз операторот Инел Интернационал

image_pdfimage_print

Скопје, 5 јануари 2021г. –  Со цел да утврди дали ги реемитува програмските сервиси коишто беа регистрирани во Агенцијата врз основа на Генералниот лиценциран договор (2017-2019) склучен помеѓу имателите на права, ЗАМП и операторите, а чија важност беше заклучно со 31.12.2020 година, Агенцијата изврши вонреден програмски надзор врз операторот Инел Интернационал од Кавадарци.

​Вонреден програмски надзор врз 7 оператори

image_pdfimage_print

Скопје, 5 јануари 2021г. – Агенцијата изврши вонреден програмски надзор врз 7 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, со цел да утврди дали ги реемитуваат програмските сервиси коишто беа регистрирани во Агенцијата врз основа на Генералниот лиценциран договор (2017-2019) склучен помеѓу имателите на права, ЗАМП и операторите, а чија важност беше заклучно со 31.12.2020 година.

Мапа на сајтот

Accessibility