image_pdfimage_print

Денови на медиумска писменост 2020

Второто издание на Деновите на медиумска писменост во организација на Мрежата за медиумска писменост се одржа во периодот од 26 октомври до 2 ноември 2020 година. Во текот на ДМП 2020, сите заинтересирани граѓани имаа можност да се вклучат во активностите кои беа предвидени во овогодишната програма, а кои вклучуваа: работилници, дебати, вебинари и други он-лајн настани, фокусирани на различни аспекти од медиумската писменост. Повеќе информации во банерот.

 

        Сите материјали поврзни со изборното медиумско претставување се достапни во банерот Избори 2020

 

 

Повеќе информации можат да се погледнат во банерот Јавен состанок.

Контролен програмски надзор врз ТВ Компани 21-М, ТВ Канал Вис, ТВ Шутел, Радио Зона М1 и Скај радио

image_pdfimage_print

Скопје, 26 ноември 2020 – Со цел да се утврди дали е постапено по мерката јавна опомена упатена за различни законски несогласувањa, Агенцијата изврши контролен програмски надзор врз ТВ Компани 21-М, ТВ Канал Вис, ТВ Шутел, Радио Зона М1 и Скај радио.

Редовен програмски и административен надзор врз ТВ Здравкин

image_pdfimage_print

Скопје, 26 ноември 2020 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги спроведе редовен програмски и административен надзор врз ТВ Здравкин, за обврските за објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот, почитувањето на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество.

Редовен програмски надзор врз ТВ Канал Феста, ТВ Спектра, ТВ Плус, ТВ Здравкин и ТВ Ускана Медиа

image_pdfimage_print

Скопје, 25 ноември 2020 – Врз локалните ТВ Канал Феста, ТВ Спектра, ТВ Плус, ТВ Здравкин и ТВ Ускана Медиа извршен е редовен програмски надзор за обврските за употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување дневно најмалку 6 часа програма на ТВ и емитување најмалку 30% програма изворно создадена.

Редовен административен надзор врз ТВ Канал Феста, ТВ Спектра, ТВ Плус и ТВ Ускана Медиа

image_pdfimage_print

Скопје, 25 ноември 2020 – Редовен административен надзор за обврските за објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот, почитувањето на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество е извршен врз локалните ТВ Канал Феста, ТВ Спектра, ТВ Плус и ТВ Ускана Медиа.

ПРОГРАМИТЕ НА МЕДИУМИТЕ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ ЗА РАЗЛИЧНИ ПОЛИТИЧКИ ГЛЕДИШТА

image_pdfimage_print

Скопје, 23 ноември 2020  – Во врска со јавно искажаните реакции дека во дневно-информативните изданија на националната телевизија ТВ Телма отсуствуваат информации за активностите и ставовите на најголемата опозициска партија за актуелни општествено-политички прашања, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги потсетува дека

Мапа на сајтот

Accessibility