image_pdfimage_print

 

        Сите материјали поврзни со изборното медиумско претставување се достапни во банерот Избори 2020

 

 

Повеќе информации можат да се погледнат во банерот Јавен состанок.

Изречени мерка јавна опомена за Кабел и Антена АС КТВ

image_pdfimage_print

Скопје, 11.06.2021 година – Советот на Агенцијата на 17-та седница одржана на 09.06.2021 врз основа на констатации од извршен надзор каде е утврдено реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата согласно членот 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, донесе Решенија за изрекување на мерка јавна опомена на  КАБЕЛ ДОО Струмица и АНТЕНА АС КТВ ДООЕЛ Кичево

Извршен контролен програмски надзор врз операторот Вива Нет

image_pdfimage_print

Скопје, 09.06.2021г. – Врз операторот Вива Нет од Берово, Агенцијата изврши контролен програмски надзор за да утврди дали операторот постапил по мерката јавна опомена упатена заради реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата, согласно член 141 од ЗААВМУ

Редовен програмски надзор врз операторот Траншпед Трејд

image_pdfimage_print

Скопје, 09.06.2021г. – За обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат операторите, извршен е редовен програмски надзор врз операторот Траншпед Трејд од Скопје

Редовен програмски надзор врз ТВ Шења

image_pdfimage_print

Скопје, 08.06.2021г. – Редовен програмски надзор за обврската најмалку 51% од вкупно емитуваните програми во текот на годината да бидат европски аудиовизуелни дела и телевизиските програмски сервиси на државно ниво, и од својот буџет да одвојат најмалку 10% за европски аудиовизуелни дела од независни продуценти, при што половина од истите да бидат произведени во последните пет години, е извршен врз ТВ Шења

Редовен програмски надзор врз операторите Кабел и Антена АС КТВ

image_pdfimage_print

Скопје, 07.06.2021г – За обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат операторите, извршен е редовен програмски надзор врз операторите КАБЕЛ од Струмица и АНТЕНА АС КТВ од Кичево

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility