image_pdfimage_print

На 28 септември 20223 година (четврток) со почеток во 12 часот, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе го одржи третиот јавен состанок за 2023 година.

Повеќе информации за настанот во банерот „Јавен состанок“

На 21 декември Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржа четвртиот јавен состанок за 2022 година.

Повеќе информации за настанот во банерот „Јавен состанок“

Изречени мерка јавна опомена за ТВ Канал Вис и ТВ Здравкин

image_pdfimage_print

Скопје, 26 септември 2023 – Советот на Агенцијата на 30-та седница одржана на 22 септември 2023 година врз основа на констатации од извршен надзор, донесе две решенија за изрекување мерка јавна опомена за ТВ Канал Вис од Струмица и ТВ Канал Здравкин од Велес

Редовен програмски надзор врз 4 кабелски оператори

image_pdfimage_print

Скопје, 20 септември 2023 –  Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз операторите КДС-КАБЕЛ НЕТ, КОМБО 2003, МУЛТИМЕДИА-НЕТ и ТРАНШПЕД ТРЕЈД за обврската во програмскиот пакет којшто го реемитуваат задолжително и бесплатно да ги обезбедат програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис, како и за обврските за регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат

Контролен програмски надзор врз операторот Алтра-Сат 2000

image_pdfimage_print

Скопје, 15 септември 2022 – Врз операторот на јавна електронска мрежа Алтра-Сат 2000 од Охрид, Агенцијата изврши контролен програмски надзор за да утврди дали е постапено по претходно изречената мерка јавна опомена, упатена заради реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата

Редовен програмски надзор врз операторите А1 Македонија и Македонски Телеком

image_pdfimage_print

Скопје, 7 септември 2023 –  Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз операторите А1 Македонија и Македонски Телеком за обврската во програмскиот пакет којшто го реемитуваат задолжително и бесплатно да ги обезбедат програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис, како и за обврските за регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат

Контролен административен надзор врз радио Канал 77

image_pdfimage_print

Скопје, 1 септември 2023 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши двa контролни административни надзори врз радиото Канал 77, за да утврди дали радиодифузерот постапил по изречените мерки јавна опомена, упатени поради необјавување на импресум и недостапни информации за кориниците

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility