image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 24 декември преку видео конференциска врска одржa Jавен состанок.

Повеќе информации можат да се погледнат во банерот Јавен состанок.

​Редовен програмски надзор врз операторите Глобалсат, Инфел КТВ и Кабел Нет

image_pdfimage_print

Скопје, 21 јануари 2022г – За обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат операторите, извршен е редовен програмски надзор врз операторите Глобалсат од Скопје, Инфел КТВ од Охрид и Кабел Нет од Струмица

Редовен програмски надзор врз операторот Пет Нет

image_pdfimage_print

Скопје, 20 јануари 2022 – За обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат операторите, извршен е редовен програмски надзор врз операторот ПЕТ НЕТ од Гевгелија

Публикација „Регулаторните тела за медиуми и медиумскиот плурализам“

image_pdfimage_print

Скопје, 20.01.2022 – Во рамки на регионалниот проект „Слобода на изразување и слобода на медиумите во Југоисточна Европа (ЈУФРЕКС)“, имплементиран како дел од заедничната програма на Европската Унија и Советот на Европа „Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција 2019-2022“, изработена е публикацијата „Регулаторните тела за медиуми и медиумскиот плурализам“.

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на Телевизиските станици – Годишен извештај за 2021 година

image_pdfimage_print

Скопје, 17.01.2022г. – За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е изработен Годишен извештај за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици во 2021 година

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици – четврти квартал од 2021 година

image_pdfimage_print

Скопје, 14.01.2022г. – За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е изработено истражување за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, за четвртиот квартал од 2021 година

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility