image_pdfimage_print

 

        Сите материјали поврзни со изборното медиумско претставување се достапни во банерот Избори 2020

 

 

Повеќе информации можат да се погледнат во банерот Јавен состанок.

Контролен програмски надзор врз ТВ Здравкин

image_pdfimage_print

Скопје, 5 март 2021 – По изречената мерка јавна опомена, упатена заради непочитување на правилата за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, извршен е контролен програмски надзор врз ТВ Здравкин од Велес.

Редовен програмски надзор врз МРТ 1, МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5

image_pdfimage_print

Скопје, 3 март 2021г. – Редовен програмски надзор за обврските за употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 12 часа програма, емитување најмалку 40% програма изворно создадена, заштита на малолетните лица од програми што би можеле да им наштетат на нивниот физички, психички или морален развој, за правилата за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, обврските при обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа, е извршен врз програмските сервиси МРТ 1, МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5.

Редовен административен надзор врз МРТ 1, МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5

image_pdfimage_print

Скопје, 3 март 2021г. – Редовен административен надзор за обврските за објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и објава на идентификација на радиодифузерот, беше извршен врз петте телевизиски програмски сервиси на МРТ – МРТ 1, МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5.

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА НАДОМЕСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОЗВОЛА ЗА РА И ТВ ЕМИТУВАЊЕ

image_pdfimage_print

Скопје, 02 март 2021 – Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на Одлуката на Владата од петтиот пакет економски мерки со која се обезбеди финансиска помош за радиодифузерите во висина од 50.000.000,00 денари, на вчерашната седница одлучи да ги запре сите покренати постапки за одземање на дозволи по основ на неплатен годишен надоместок за радио и телевизиско емитување. Воедно, беше одлучено да не се покренуваат нови постапки за одземање заради неплаќање на надоместокот за дозволите за 2021 година.

Нови Обрасци за извештаите на радиодифузерите за спроведување на обврските утврдени во дозволите за РА и ТВ емитување

image_pdfimage_print

Скопје, 1 март 2021 – Советот на Агенцијата на денешната 7-ма седница, усвои нови обрасци за извештаите на радиодифузерите за спроведување на обврските утврдени во дозволите за радио и телевизиско емитување.

Нападите врз новинарите се апсолутно неприфатливи

image_pdfimage_print

Скопје, 27 февруари 2021 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги најостро го осудува нападот и попречувањето на работата на новинарите за време на вчерашните протести против пресудата за случајот „Монструм“.

Мапа на сајтот

Accessibility