image_pdfimage_print

    

 Повеќе информации можат да се погледнат во банерот Јавен состанок.

 

        Сите материјали поврзни со изборното медиумско претставување се достапни во банерот Избори 2020

 

 

Повеќе информации можат да се погледнат во банерот Јавен состанок.

Редовен програмски надзор врз РA Роса – АБ, РA Зона М-1, РА РФМ, Скај Радио и Урбан ФМ

image_pdfimage_print

Скопје, 30 септември 2020 година – Редовен програмски надзор за употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување на доброволно пријавениот процент домашна музика и дневно емитување најмалку 12 часа програма на радио е извршен врз Радио Роса –  АБ од Скопје, Радио Зона М-1 од Скопје, РА РФМ од Скопје, Скај Радио од Скопје и Урбан ФМ од скопје

Редовен програмски надзор врз 5 радија

image_pdfimage_print

Скопје, 30 септември 2020 година – Редовен програмски надзор за почитувањето на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество е извршен врз Радио Роса – АБ од Скопје, Радио Зона М-1 од Скопје, РА РФМ од Скопје, Скај Радио од Скопје и РА Урбан ФМ од Скопје

Редовен административен надзор врз 5 радија

image_pdfimage_print

Скопје, 30 септември 2020 година – За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и за објава на идентификација на радиодифузерот, редовен административен надзор е извршен врз Радио Роса – АБ од Скопје, Радио Зона М-1 од Скопје, РА РФМ од Скопје, Скај Радио од Скопје и  РА Урбан ФМ од Скопје

Изречени мерки јавна опомена на ТВ ИРИС, ТВ-КАНАЛ ВИС,ТВ ПОЛОГ и ТВ ШУТЕЛ

image_pdfimage_print

Скопје, 29 септември 2020 година Советот на Агенцијата на 33-та седница одржана на 25.09.2020, врз основа на констатации од извршени надзори каде е утврдено непочитување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми, донесе 6 Решенија за изрекување на мерки јавна опомена

Структура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2019 година

image_pdfimage_print

Скопје, 28 септември 2020 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги веќе неколку години наназад изработува анализи на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија.

Мапа на сајтот

Accessibility