image_pdfimage_print

На 28 март со почеток во 12 часот, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе го одржи првиот јавен состанок за 2023 година.

Повеќе информации за настанот во банерот „Јавен состанок“

На 21 декември Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржа четвртиот јавен состанок за 2022 година.

Повеќе информации за настанот во банерот „Јавен состанок“

Родот во забавната ТВ програма во фокусот на првиот јавен состанок на АВМУ

image_pdfimage_print

 Скопје, 28 март 2023 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес го одржа првиот јавен состанок за оваа година, на кој директорот д-р Зоран Трајчевски направи пресек на реализираните активности согласно Годишната програма за работа во изминатите три месеци.

Контролен административен надзор врз ТВ Канал Феста

image_pdfimage_print

Скопје, 23 март 2023 – Откако измина периодот за законско усогласување со изречената мерка јавна опомена, врз ТВ Канал Феста е извршен контролен надзор со цел да се утврди дали е отстрането прекршувањето, односно дали телевизијата ги објавила информациите коишто треба да се направат достапни на корисниците.

Редовен програмски и административен надзор врз ТВ Клан Мацедониа, ТВ Шења, ТВ Компани 21-М и ТВ Сонце

image_pdfimage_print

Скопје, 23.03.2023 – Редовен програмски и административен надзор за почитувањето на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и објава на идентификација на радиодифузер е извршен врз ТВ Клан Мацедониа, ТВ Шења, ТВ Компани 21-М и ТВ Сонце.

Редовен програмски и административен надзор врз ТВ 24 Вести и Наша ТВ

image_pdfimage_print

Скопје, 17 март 2023 – За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и објава на идентификација на радиодифузер, за почитувањето на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество, редовен програмски и административен надзор е извршен врз ТВ 24 Вести и Наша ТВ.

Контролен програмски и административен надзор врз МРТ2, ТВ Спектра и радио Марија Благовест

image_pdfimage_print

Скопје, 17 март 2023 – Откако измина периодот за законско усогласување со изречените мерки јавна опомена, врз МРТ2, ТВ Спектра и радио Марија Благовест е извршен контролен надзор со цел да се утврди дали истите ги отстраниле прекршувањата.

Oбјавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на програмски сервис на непрофитна радиодифузна установа, на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово

image_pdfimage_print

Скопје, 15 март 2023 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги објавува јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на непрофитна радиодифузна установа, на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово.

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility