image_pdfimage_print

Повеќе информации за јавниот состанок на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги можат да се погледнат во банерот Трет јавен состанок.

Вонреден програмски надзор врз три радија

image_pdfimage_print

Скопје, 10 октомври 2019 – Агенцијата по службена должност, изврши вонреден програмски надзор врз радијата УРБАН ФМ, ЕФ-ЕМ 90.03 СПОРТСКО РАДИО и КАПИТОЛ ФМ за да утврди дали најмалку 30% од вкупно емитуваната музика во период од 06:00 часот до 00:00 часот е музика на македонски јазик

Извршен вонреден програмски надзор врз 34 оператори на ЈЕКМ

image_pdfimage_print

Скопје, 7 октомври 2019г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши вонреден програмски надзор врз 34 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, за обврската според која операторот кој реемитува програмски сервиси треба да обезбеди програмскиот пакет задолжително и бесплатно да ги содржи програмските сервиси

Извршен контролен програмски надзор врз три телевизии

image_pdfimage_print

Скопје, 4 октомври 2019г. – Агенцијата изврши контролен програмски надзор врз ТВ 24 Вести, Наша ТВ и ТВ Студио Тера за да утврди дали е постапено по Решенијата за преземање мерка-јавна опомена, претходно упатени од Агенцијата, за различни законски обврски

Вонреден програмски надзор врз РАДИО ЗОНА М-1 и ХИТ РАДИО

image_pdfimage_print

Скопје, 4 октомври 2019 – Агенцијата по службена должност, изврши вонреден програмски надзор врз РАДИО ЗОНА М-1 и ХИТ РАДИО  за да утврди дали радијата постапиле согласно законската обврска пријавениот процент музика на македонски и на јазиците на етничките заедници, да го емитуваат на дневно ниво, во период од 06:00 часот до 00:00 часот

Редовен аминистративен надзор врз 6 радија

image_pdfimage_print

Скопје, 4 октомври 2019г. – За обрските за објава на импресум, информации што треба да се направат достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер, Агенцијата изврши редовен административен надзор врз ЕФ-ЕМ 90.3-СПОРТСКО РАДИО, КАПИТОЛ ФМ, РАДИО ХИТ, РА ЗОНА М-1, РА РФМ и УРБАН ФМ РАДИО

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility