image_pdfimage_print

Сите материјали поврзани со мониторингот на изборното медиумско претставување за        Локалните избори 2021, се достапни во банерот „Избори 2021“.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 28 септември, со почеток во 12 часот, преку видео конференциска врска ќе одржи Jавен состанок.

Повеќе информации можат да се погледнат во банерот „Јавен состанок“

Редовен програмски надзор врз Давателот на АВМУ по барање НЕОТЕЛ

image_pdfimage_print

Скопје, 22 септември 2021г. – Врз Давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање НЕОТЕЛ од Скопје, извршен е редовен програмски надзор за обврските коишто се однесуваат на заштита на малолетните лица, кинематографските дела, и промоција на производство и пристап до европски дела

Нови правила за ценовниците за платено политичко рекламирање

image_pdfimage_print

Скопје, 17 септември 2021 – Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги информира  радиодифузерите дека со ново донесените измени и дополнувања на Изборниот законик (Службен весник бр.215 од 16.09.2021) се определува нов начин на утврдување на ценовниците за емитување платено политичко рекламирање (ППР) кој ќе се применува и за Локалните избори 2021, поради што е пропишан дополнителен рок за достава на ценовници.

Редовен програмски надзор врз операторот Дрим Сат ИПТВ

image_pdfimage_print

Скопје, 16 септември 2021 – Редовен програмски надзор за обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат операторите е извршен врз Дрим Сат ИПТВ од с.Чегране Гостивар

Редовен програмски надзор врз операторите А1 Македонија и Сигнал-Нет

image_pdfimage_print

Скопје, 15 септември 2021– Редовен програмски надзор за обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат операторите е извршен врз А1 Македонија од Скопје и Сигнал-Нет од Куманово

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility