image_pdfimage_print

На 28 март Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  го одржа првиот јавен состанок за 2022 година.

Повеќе информации за настанот во банерот „Јавен состанок“

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

image_pdfimage_print

Скопје, 18 мај 2022  – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го осудува повикувањето на  новинарката на „Сакам да кажам“ на службен полициски разговор поради објавен текст и истакнува дека ваквите дејствија ја загрозуваат слободата на медиумите

Изречена мерка јавна опомена на Г-ТВ Телевизија

image_pdfimage_print

Скопје, 17 мај 2022г – Советот на Агенцијата на 18-та седница одржана на 16 мај 2022 годинa врз основа на констатации од вонреден програмски надзор по службена должност донесе решение за преземање мерка јавна опомена за ТВ Г-ТВ Телевизија од Гостивар поради повреда од член 64 став 1 од ЗААВМУ, односно на 11 април 2022, цртаниот филм „Пинк Пантер“ (Pink Panter Pinkozoic Era) го емитувалa изворно на англиски јазик без да обезбеди превод на албански јазик, македонски или турски јазик, односно на јазиците на кои што медиумот емитува програма согласно дозволата

Вонреден програмски надзор по службена должност врз ТВ Канал 5

image_pdfimage_print

Скопје, 17 мај 2020г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по службена должност изврши вонреден програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 со цел да констатира дали е отстранета повредата на член 55 ставови 6 и 7 од ЗААВМУ

Контролен програмски надзор врз ТВ Канал 5 и ТВ Сител

image_pdfimage_print

Скопје, 17 мај 2022г. – Со цел да се утврди дали е постапено по мерката јавна опомена упатена за обврската учество во реклами и телешопинг на одредени лица, Агенцијата изврши контролен програмски надзор врз ТВ Канал 5 од Скопје и ТВ Сител од Скопје

Контролен програмски надзор врз ТВ Канал 5

image_pdfimage_print

Скопје, 17 мај 2022г. –  Агенцијата изврши контролен програмски надзор врз ТВ Канал 5 за да утврди дали радиодифузерот постапил по Решението за преземање меркa јавна опомена, упатена заради непочитување на обврската за прикриени аудиовизуелни комерцијални комуникации

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility