image_pdfimage_print

 

        Сите материјали поврзни со изборното медиумско претставување се достапни во банерот Избори 2020

 

 

Повеќе информации можат да се погледнат во банерот Јавен состанок.

Францускиот амбасадор Сирил Бомгартнер во работна посета на АВМУ

image_pdfimage_print

Скопје, 7 мај 2021 – Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги д-р Зоран Трајчевски денеска оствари работна средба со делегација на амбасадата на Република Франција, предводена од амбасадорот Сирил Бомгартнер

Редовен административен надзор врз сите 111 радиодифузери коишто емитуваат ТВ или радио програма

image_pdfimage_print

Скопје, 05.05.2021г. – Агенцијата изврши редовен административен надзор врз сите 111 радиодифузери коишто емитуваат ТВ или радио програма, за обврската до 31 март, на посебен образец пропишан од страна на Агенцијата да достават податоци за сопственичка структура, уредништвото, извори на финансирање во претходната година, остварените вкупни приходи и расходи во претходната година од обезбедувањето на дејноста и за просечната гледаност или слушаност во претходната година.

Информацијата како јавно добро – тема на Светскиот ден на слобода на печатот

image_pdfimage_print

Скопје, 03 мај 2021 – Под покровителство на Обединетите нации, денеска се одбележува Светскиот ден на слобода на печатот, чија  тема „Информацијата како јавно добро“ има за цел да ја афирмира важноста на ова прашање и да укаже на неопходноста од зајакнување на новинарството

Контролен програмски надзор врз програмските сервиси МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5

image_pdfimage_print

Скопје, 29.04.2021 – По истекот на рокот за законско усогласување со изречените мерки јавна опомена, извршен е контролен програмски надзор врз програмските сервиси на Јавниот сервис – МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5.

Извршен административен надзор врз 112 радиодифузери

image_pdfimage_print

Скопје, 29.04.2021 – Врз сите 112 радиодифузери што емитувале радио и телевизиска програма во 2020 година, извршен е редовен административен надзор за обврската на надлежното регулаторно тело да му достават писмен извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио или телевизиско емитување, а особено за спроведувањето на програмскиот концепт, најдоцна до 31 март 2021 година.

Мерки јавна опомена за операторите Алтра Сат 2000 и Пет Нет

image_pdfimage_print

Скопје, 28.04.2021  Советот на Агенцијата на денешната 12-та седница, врз основа на констатации од извршен надзор каде е утврдено реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата согласно членот 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Мапа на сајтот

Accessibility