Одлуки за одземање дозволи

image_pdfimage_print

Одлуки за одземање дозволи ТВ емитување / Решенија за бришење од регистарот / Престанок на важност на дозволи

Одлуки за одземање на дозвола за ТВ емитување 

2020 година

pdfОдлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница-Пласница

pdfОдлука за одземање дозвола за телевизиско емитување на ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје

pdfОдлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на бр.08-562 од 03.01.2020 година на ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ, Тетово

2019 година

pdf Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-495 од 05.11.2019 година на 1 ТВ ДООЕЛ Скопје

pdf Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-387 од 21.08.2019 година на ТВ Ирис ДОО Штип

pdf Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-7 од  05.01.2015 година на ТРД КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје

pdf Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-17 од 05.01.2015 година на ТРД ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје

pdf Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-21 од 05.01.2015 година на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово 

 

2018 година

pdfОдлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ 

pdfОдлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје

pdfОдлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица

pdfОдлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес

pdf Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје

2017 година

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското друштво за радиодифузија ИНТЕЛ ДОО Струмица

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ АРТ Артан ДОО Тетово

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ Скопје ДОО Скопје

2016 година

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Радиодифузно друштво Скај Нет Манчев ДОО Скопје

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Телевизија Супер Скај, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш

2015 година

 Одлука за одземање на дозволата за ТВ емитување на ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радиодифузно друштво ТВ БТР Национал Зоран ДООЕЛ Скопје

2014 година

Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ

 

Решенија за бришење од регистарот на радиодифузери

2020 година

pdf Решение за бришење од регистарот на радиодифузери за ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница-Пласница

pdfРешение за бришење од регистар на радиодифузери за ТРД ТВ Вижн БМ- ТВ Канал ВИЗИЈА Скопје

pdfРешение за бришење од регистар на радиодифузери за ТРД ТВ МОРИС Охрид

pdf Решение за бришење од регистарот на радиодифузери ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово

pdf Решение за бришење од регистарот на радиодифузери ТРД  Телевизија СИТЕЛ 2 ДООЕЛ Скопје

2019 година

pdf Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје

pdfРешение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД Телевизија ИРИС ДОО Штип

pdfРешение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово 

pdf   Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје

pdf Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД КАНАЛ 5 Плус

pdfРешение за бришење од регистар на радиодифузери на ТРД ТВ Хана, Мевљан ДООЕЛ Куманово

pdf Решение за бришење од регистарот на радиодифузери, на Радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп 

 

2018 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје

 Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица

 Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с.Лажани, Долнени

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ ТРИ ДООЕЛ Дебар

2017 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво РЕГИОНАЛНА ТВ УЛТРА ДООЕЛ Скопје

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво РЕГИОНАЛНА ТВ О2 ДООЕЛ Скопје

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ХДТВ КАНАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје

 Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ХДТВ МЕГА ДООЕЛ Скопје

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ Тетово

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ Артан ДОО Тетово

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје

2016 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД Телевизија Супер Скај, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Радиодифузно друштво Скај Нет Манчев ДОО Скопје

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ Еми ДООЕЛ Радовиш

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговско радиодифузно друштво ДАЛГА-КРТ Гордана ДООЕЛ Куманово

2015 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТВ БТР Национал Зоран ДООЕЛ Скопје

 

Одлука за престанок на важност на дозвола

2014 година

Одлука за престанок на важност на дозвола за вршење радиодифузна дејност на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово

Accessibility