Образец – барање за доделување дозволи

Word10Logo Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за радио емитување, можете да го преземете тука.

Word10Logo Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за непрофитна радиодифузна установа, можете да го преземете тука.

Образецот за понудени технички и просторни услови за радио може да се преземе на следниот линк

 

КАКО ДА ЈА ВПИШЕТЕ СТРУКТУРАТА НА ПРОГРАМАТА/МУЗИКАТА ВО ПРИЈАВИТЕ?

За полесно да ја впишете структурата на планираната програма, односно структурата на планираната музика во Пријавите, Агенцијата подготви ексел табели, со чија помош автоматски се пресметува времетраењето на програмата/музиката, времетраењето на програмата по функции и застапеноста по функции.

На следниот линк можете да ги преземете соодветните ексел табели:

Структура на планирана програма/музика

 Accessibility

Accessibility