Одлуки за доделување дозвола за ТВ емитување

2023 година

pdf  Одлука за доделување дозвола за ТВ емитување преку ЈЕКМ на програмски сервис со претежно забавен општ формат, на македонски јазик, на регионално ниво


2022 година

pdfОдлука за доделување дозвола за тв емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на локално ниво 


2020 година

pdfОдлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на регионално ниво на ДТПУ НЕТ-ХД ДОО увоз-извоз Штип


2019 година

pdfОдлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на регионално ниво на ДТУ Кисс & Менада ДОО Тетово

pdfОдлука за доделување дозвола за телевизиско емитување РТД ТВ СОНЦЕ


2018 година

pdf Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно забавен општ формат, на македонски јазик, албански јазик и турски јазик, кој ќе се емитува преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс, на регионално ниво 

pdfОдлука за доделување на дозвола на БМЈ МЕДИА ГРОУП ДОО Скопје за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа


2017 година

pdfОдлука за доделување дозвола за телевизиско емитување што не содржи ограничен ресурс на локално ниво на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на регионално ниво на ТРД ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ Тетово

Одлука за доделување на дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на државно ниво – Друштво за вршење на медиумски услуги АРТ ЧАНЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово


 2016 година

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – Мунир Мехдиу

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на локално ниво – Јашар Сејдија


2015 година

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на државно ниво – Сеад Кочан

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ТВ КОБРА ДОО Радовиш

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ТВ Ирис ДОО Штип

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ТВ Ускана ДООЕЛ Кичево

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ВИЖН МБ – ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ТВ СТАР ДОО Штип

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ТВ КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА ДООЕЛ Чегране -Гостивар

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на државно ниво – Медиа Ворлд Невс – ДООЕЛ Скопје

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на државно ниво – КОМПАНИ 21 ДОО Република Косово

pdf   Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на локално ниво


 2014 година

Одлука за доделување дозвола за ТВ емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на државно ниво – ТВ Арт Артан ДООЕЛ Тетово

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ТВ Студио ТЕРА ДООЕЛ Битола

Одлука за доделувње дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што користи ограничен ресурс на регионално ниво – ТВ М Охрид ДООЕЛAccessibility

Accessibility