Одлуки за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување / Одлуки за доделување на дозвола

image_pdfimage_print

2021 година

 Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на подрачје на општина Ново Село


2020 година

 Oдлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струмица – 18.12.2020

 Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво на општина Тетово – 19.08.2020

 Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво на општина Тетово – 03.01.2020

 Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување  дозвола за радио емитување на програмски сервис  на локално ниво на општина Дебар

 Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување  дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво на општина Куманово


2019 година

 Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво на подрачјето на општина Дебар

 Одлука за одбивање на барањето за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво на подрачјето на општина Струга

 Одлука за доделување на дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, говорно – музичко радио од специјализиран формат кај кое доминантниот вид на програма има забавна функција, на албански и на македонски јазик

 

2018 година 

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитување на програмски сервис, говорно – музичко радио од специјализиран формат, на албански и на македонски јазик, на државно ниво

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето општина Струмица

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струга

Одлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, на подрачјето на општина Струга


2017 година

 Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола на непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Штип

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Кривогаштани


2016 година

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Куманово

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Гостивар


2015 година

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво (општина Карбинци)

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво (општина Пласница)

 Accessibility

Accessibility