Вонреден административен надзор врз магазинот Испрати рецепт

image_pdfimage_print

Скопје, 09.03.2018г.  Агенцијата спроведе вонреден административен надзор врз изданието бр. 77 на магазинот „Испрати рецепт“, со цел да констатира дали истиот објавил податоци за седиште, уредништво, печатница, тираж и датум на печатење или препечатување. Надзорот покажа дека во целост е исполнета обврската од Законот за медиуми.

 Извештајот е достапен на следниот линк:

Испрати рецепт – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 09.03.2018Accessibility

Accessibility