Постапки во тек

image_pdfimage_print

Ситен потрошен информатички материјал, Оглас бр.17/2018, Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди,  е 16.08.2018 година, четврток, (во 11:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Фиксна телефонија, Оглас бр.16/2018,  Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 16.08.2018 година, четврток, (во 12:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк

 Accessibility

Accessibility