Постапки во тек

image_pdfimage_print

Финансиско – осигурителни услуги, Оглас бр.04/2019, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 25.02.2019 година, во 09:30 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, Оглас бр.02/2019, отворена постапка – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 28.02.2019 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Услуга од приватна агенција за вработување, Оглас бр. 01/2019 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 04.03.2019 во 10:00 часот.

Информација за јавната набавка е достапна на следниот линк 

Тендерската документација за јавната набавка е достапна на следниот линк 


 Accessibility

Accessibility