Постапки во тек

image_pdfimage_print

Oдржување и сервис на ИКТ систем на Агенцијата, Оглас бр.27/2018 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 13.12.2018 година, во 11:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линкAccessibility

Accessibility