Procedura në vijim

image_pdfimage_print

Procedura në vijim:

Shpallje nr.20542/2023 – Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit për ftohje, nxehmje dhe ventilim, – data e paraparë si afati i fundit për dorëzimin e ofertave, është 01.12.2023, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në linkun

Shpallje nr.20369/2023 – Hulumtimi i mendimit të publikut, – data e paraparë si afati i fundit për dorëzimin e ofertave, është 30.11.2023, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në linkun

Procedura për furnizime publike në vijim, dhe për të cilat afati për dorëzimin e ofertave ka kaluar:

Shpallje nr.19301/2023 – Karburantet për nevojat e Agjencisë, – data e paraparë si afati i fundit për dorëzimin e ofertave, është  15.11.2023, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në linkun

Shpallje nr. 18991/2023Transmetimi i të dhënave nga lokacione të largëta, – data e paraparë si afati i fundit për dorëzimin e ofertave, është 13.11.2023, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në linkun

Shpallje nr.17636/2023 – Mirëmbajtje e harduard sistemit për monitorimin e serviseve radio dhe TV dhe mbikëqyrje e ORRPKE, – data e paraparë si afati i fundit për dorëzimin e ofertave, është  20.10.2023, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në linkun

Shpallje nr.17185/2023 – Shërbime elektroinstaluese, – data e paraparë si afati i fundit për dorëzimin e ofertave, është 04.10.2023 në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në linkun

Shpallje nr.15678/2023 – Enrgji elektrike, – data e paraparë si afati i fundit për dorëzimin e ofertave, është 05.10.2023, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në linkun

Shpallje nr.15583/2023 – Hulumtim i kopmetencave të fëmijëve për arsmimim mediatike, – data e paraparë si afati i fundit për dorëzimin e ofertave, është 15.09.2023, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në linkun

Shpallje nr.15023/2023 – Mirëmbajtja e platformës dhe ashensorëve, – data e paraparë si afati i fundit për dorëzimin e ofertave, është 07.09.2023, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në  linkunAccessibility

Accessibility