Procedura në vijim

image_pdfimage_print

Procedura në vijim:/


Procedura për furnizime publike në vijim, dhe për të cilat afati për dorëzimin e ofertave ka kaluar:

Shpalle nr.20335/2022 – Shërbime shtypshkronje, – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave , është 02.12.2022, në ora 11:00 

Furnizimi publik ka qasje në link


Shpalle nr.18776/2022 – Sistem për drejtimin automatik të dokumenteve, – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave , është 06.12.2022, në ora 10:00

Furnizimi publik ka qasje në link


Shpalle nr.18663/2022 – Mirëmbajtja dhe servisimi i veturave zyrtare, – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave , është 10.11.2022, në ora 10:00

Furnizimi publik ka qasje në link


Shpalle nr.18299/2022 – Energji elektrike, – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave, është 18.11.2022, në ora 10:00

Furnizimi publik ka qasje në link


Shpalle nr.20267/2022 – Kontroll teknik i ashensorëve dhe platforma, – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave, është 01.12.2022, në ora 10:00 

Furnizimi publik ka qasje në linkAccessibility

Accessibility