Преглед на прекршочни постапки

image_pdfimage_print

Прегледот на поднесени барања за поведување на прекршочни постапки и постапки за порамнување во 2018 и 2019 година може да се преземе на следниот линк  (ажурирано на 19.03.2019 година) 

Прегледот на поднесени барања за поведување на прекршочни постапки во 2015 година може да се преземе на следниот линк  (ажурирано на 05.04.2016 година)

Прегледот на успешно спроведени постапки за порамнување во 2014 и 2015 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 10.12.2015 година)

 Accessibility

Accessibility