Преглед на прекршочни постапки

image_pdfimage_print

Прегледот на поднесени барања за поведување на прекршочни постапки може да се преземе на следниот линк  (ажурирано на 05.04.2016 година)

Прегледот на успешно спроведени постапки за порамнување може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 10.12.2015 година)

 Accessibility

Accessibility