Преглед на прекршочни постапки

image_pdfimage_print

Прегледот на постапки за порамнување/прекршочни постапки против Оператори на јавна електронска комуникациска мрежа за 2022 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 29.08.2022) 

Прегледот на постапки за порамнување/прекршочни постапки против Оператори на јавна електронска комуникациска мрежа за 2021 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 11.08.2021) 

Прегледот на поднесени барања за поведување на прекршочни постапки и постапки за порамнување во 2018 и 2019 година може да се преземе на следниот линк  (ажурирано на 09.07.2019 година)

Прегледот на поднесени барања за поведување на прекршочни постапки во 2015 година може да се преземе на следниот линк  (ажурирано на 05.04.2016 година)

Прегледот на успешно спроведени постапки за порамнување во 2014 и 2015 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 10.12.2015 година)Accessibility

Accessibility