1

Анализи за родот во телевизиските програми

pdfАнализата „Родот во медиумите 2021: Родовите прашања и начинот на претставување на жените и мажите во спортската програма на националните терестријални телевизии“

pdf Родот во изборната кампања 2020: Анализа на родовите прашања и начинот на прикажување и претставување на жените и на мажите во изборното медиумско претставување на националните телевизии

pdf Анализа на Родот во телевизиите и радијата: Кој ги носи одлуките, а кој ги спроведува? – 2020 година

pdfАнализа на Родот во телевизиските програми во 2019 година (Анализа на родовите аспекти во програмите за деца на
националните терестријални телевизии )

pdfАнализа на Родот во телевизиските програми во 2018 година

pdf Анализа на Родот во телевизиските програми во 2017 година

pdfАнализа на Родот во телевизиските програми во 2016 година

pdfАнализа за Родот во телевизиските програми во 2015 година

pdf Анализа за Родот во телевизиските програми во 2014 година

pdf Анализа за Родот во телевизиските програми во 2013 година

pdf Анализа на Родот во телевизиските програми во 2012 година