1

Годишен план за јавни набавки во 2015 година

pdfГодишен план за јавни набавки во 2015 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги