ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (која се доставува на секои 6 месеци)

2019 година

– Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди за период 01.01.2019 до 30.06.2019

 

2018 година

– Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди за период 01.07.2018 до 31.12.2018

– Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди за период 01.01.2018 до 30.06.2018


2017 година

– Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди за период 01.07.2017 до 31.12.2017

Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди за период 01.01.2017 до 30.06.2017


2016 година

Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди за период 01.07.2016 до 31.12.2016

Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди за период 01.01.2016 до 30.06.2016


2015 година

Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди за период од 01-07-2015 до 31-12-2015

Евиденција на постапките со Барање за прибирање на понуди за период од 01-01-2015 до 30-06-2015Accessibility

Accessibility