Извештаи од координаторот за еднакви можности

image_pdfimage_print

Годишен извештај за работата на координаторот и заменик координаторот за еднакви можности за жените и мажите во органите на државната управа за 2021 година

Годишен извештај за работата на координаторот и заменик координаторот за еднакви можности за жените и мажите во органите на државната управа за 2020 година

Годишен извештај за работата на координаторот и заменик координаторот за еднакви можности за жените и мажите во органите на државната управа за 2019 година

Годишен извештај за работата на координаторот и заменик координаторот за еднакви можности за жените и мажите во органите на државната управа за 2018 година 

Годишен извештај за работата на координаторот и заменик координаторот за еднакви можности за жените и мажите во органите на државната управа за 2017 година 

Годишен извештај за работата на координаторот и заменик координаторот за еднакви можности за жените и мажите во органите на државната управа за 2016 година

Годишен извештај за работата на координаторот и заменик координаторот за еднакви можности за жените и мажите во органите на државната управа за 2015 година

Годишен извештај за работа на координаторот и заменик координаторот за еднакви можности за жените и мажите во органите на државната управа за 2014 годинаAccessibility

Accessibility