Извештаи од мониторинг над медиумското претставување за време на референдумот

Втор извештај од мониторингот на медиумското претставување на Референдумот 2018 (за периодот 19-27 септември 2018 година)

Прв извештај од монторингот на медиумското претставување на Референдумот 2018 (за период 10-18 септември 2018г.)  

Поединечни извештаи од радиодифузери 

Извештај од мониторинг над медиумското претставување на 1 ТВ – 02.10.2018

Извештај од мониторинг над медиумското претставување на Алсат – М – 02.10.2018

Извештај од мониторинг над медиумското претставување на Канал 5 – 02.10.2018

Извештај од мониторинг над медиумското претставување на ТВ Телма – 02.10.2018 

Извештај од мониторинг над медиумското претставување на ТВ Сител – 02.10.2018

Извештај од мониторинг над медиумското претставување на ТВ Компани 21- 02.10.2018

Извештај од мониторинг над медиумското претставување на 24 Вести – 02.10.2018

Извештај за мониторинг над медиумското претставување на 1 ТВ – 02.10.2018 

Извештај од мониторинг над медиумското претставување на 1 ТВ – 27.09.2018 

Извештај од мониторинг над медиумското претставување на 1 ТВ – 24.09.2018 

Извештај од мониторинг над медиумското претставување на ТВ Сонце – 24.09.2018 Accessibility

Accessibility