Одлуки/акти од седница бр.1 од 08.07.2014

image_pdfimage_print

Одлуки:

alt Одлука за избор на Лазо Петрушевски за Претседател на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

altОдлука за надоместок за патни трошоци за членовите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

altОдлука за овластување на в.д Директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да дава овластување на други вработени на Агенцијата.

altОдлука за избор на д-р Милаим Фетаи за заменик на Претседателот на Советот на Агенцијата за Аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

 

Заклучок за запирање на поведената прекршочна постапка/постапка за порамнување:

altЗапирање на поведената прекшочна постапка/постапка за порамнување против ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје.

altЗапирање на поведената прекршочна постапка/постапка за порамнување против Телевизија СИЕЛ ДООЕЛ СкопејAccessibility

Accessibility