1

Одлуки/акти од седница бр. 12 од 07.10.2014

pdfОдлука за избор на директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

pdfОдлука за промена на сопственичката структура на Трдговското друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје